Çevre Danışmanlığı

Çevre Danışmanlığı

Çevresel konularda ulusal ve uluslararası gerekliliklerin karşılanması kurumsal sürdürülebilirlik için çok kritik bir konudur. Firmalar gerek ürün ve hizmet bazında gerekse tesis kurulumu ve işletme aşamalarında yerel ve uluslararası düzeyde geçerli olan kurallara, yasalara ve standartlara uymak zorundadır.

Faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerinin, süreçlerinin vs çevresel uyumluluğunu doğrulamak ve belgelendirmek isteyen şirketler gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra akredite belgelendirme kuruluşlarına başvuruda bulunarak sertifikasyon sürecini başlatmaktadır.

Fakat bu gibi süreçlerin başından sonuna kadar takip edilmesi gereken çok önemli adımlar mevcuttur ve firmaların sürecin tamamına tek başına hakim olması ve yönetmesi pek mümkün değildir.
Bu nedenle çevresel sürdürülebilirlik bağlamında ürün ve hizmet belgelendirme, süreç doğrulama, tesis kurma ve işletme gibi çalışmalar yürütmek isteyen şirketlerin çevre danışmanlığı alması tavsiye edilmektedir.
Çevre Danışmanlık Firmaları Ne iş Yapar?
Çevre danışmanlık hizmeti veren firmalar müşterilerine çevre sorunlarının yönetimine ilişkin konularda uzman değerlendirmesi ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bunu süreçte endüstriyel, ticari ve hükümet girişimlerinin çevre üzerindeki zararlı etkisini azaltmada önemli bir role sahiptir.

Çevre danışmanlık firmaları kapsamlı denetimler yoluyla şirketlerin mevcut çevre politikasını, yönetim sistemlerini ve süreçlerini değerlendirmekte; müşteri kuruluşun tesislerinin içindeki ve dışındaki çevresel ayak izlerini ölçmektedir. Bu değerlendirme sürecinin ardından, müşterilerin mevcut ve gelecekteki çevresel zararı azaltmak için verimli sistemler ve süreçler tasarlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olmaktadır.

Bu firmalar, revize edilmiş, güncellenmiş veya yürürlükten kaldırılmış çevre politikaları ve prosedürlerinin çevre yasaları ve yönetmeliklerine uygun olmasını sağlamaktan sorumludur. Danışmanlık firmalarının uzun vadede sürdürülebilirlik ve çevre ile ilgili dğer konuların önemi konusunda kurumsal farkındalığı artırmaktan sorumlu olduğunu söyleyebiliriz.

Çevre danışmanlık firmaları çevre düzenlemeleri hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir. Özel sektördeki veya kamu devlet kurumlarındaki müşterilere olası para cezalarından, yasal işlemlerden veya yanlış yönlendirilmiş işlemlerden nasıl uzak duracakları konusunda tavsiyelerde bulunabilir.

Bu firmalar, kapsamlı çevresel değerlendirmeler yapmak için bilimsel bilgi ve teknik uzmanlığa sahiptir. Bu uzmanlık, bir kamu veya özel şirket için çok faydalı ve gereklidir. Örneğin, şirket bir davaya dahilse, çevre danışmanlık firmalarının yetkilileri onun adına tanıklık yapabilmektedir. Bir şirket geliştirme için bir arazi satın almayı düşünüyorsa, danışmanlık firmaları araziyi satın almadan önce kapsamlı değerlendirmeler yapabilir ve söz konusu arazi ve/veya tesisle ilgili detaylı raporlar hazırlayabilir.

Ayrıca saha araştırmaları yapabilir ve değerlendirilecek bölge için kirlilik veya kontaminasyon seviyeleri için temel bir koşul oluşturmak için veri toplayabilir. Çevre danışmanlık firmalar genellikle şu konuları değerlendirmektedir:

• Atık yönetimi politikaları

• Çevre denetimi

• Çevresel etki değerlendirmesi

• Çevresel yönetim sistemleri

• Hava değerlendirmesi

• Kavramsal modellerin geliştirilmesi (potansiyel kirletici kaynaklarının belirlenmesi ve dikkate alınması)

• Arazi, bölge veya tesisleri değerlendirirken önceki faaliyetleri ve kirlilik düzeylerini belirlemek

• Müşteriler için yasal konuların yönetimi

• Müşteriler, denetçiler ve düzenleyiciler ile sürekli bir iletişim ağının kurulması

• Toprak ve su kirliliği

Çevre Danışmanlık Yönetmeliği

Ülkemizde çevre danışmanlık firması olmak isteyen kuruluşların sahip olması gereken özellikler ve karşılaması gereken nitelikler yasal bir düzenleme ile karara bağlanmıştır. “Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik” bu firmalara hangi koşulda bu yetkinin verilmesi gerektiğini açıklamaktadır.

Çevre danışmanlık firmalarına yeterlilik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları açıklayan bu yönetmelik bu hizmetlerin sağlıklı, güvenilir ve en önemlisi de sürdürülebilir şekilde verilmesi için bir çerçeve oluşturmaktadır.

Çevre Danışmanlığı Zorunluluğu

Çevresel danışmanlık firmaları, bir işletmenin operasyonlarıyla ilgili olduğu için müşterilere sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır. Kamuoyu ve sektörler gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çevreye özen gösteren sürdürülebilirlik konularına ne kadar odaklanırsa, çevre danışmanlık firmalarının rolü o kadar önemli hale gelmektedir.

Örneğin çevreye salınan karbon emisyonlarının miktarıyla ilgili endişeler, kirleticileri azaltmanın yolları konusunda tavsiyelerde bulunacak çevre danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duyulmasına neden olur. Bir çevre danışmanlık firmasının amacı sürdürülebilirliği teşvik etmektir ve bu süreçte emisyonlar, su kirliliği ve nükleer atıklar gibi konularda çok kritik tavsiyelerde bulunmaktadır.

Çevresel danışmanlık firmaları, kuruluşların, bir işletmelerin karbon ayak izlerini azaltmalarına yardımcı olmaktadır. Zira bu emisyonlar iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın en önemli sebebidir ve çevre danışmanlık firmaları bu süreçte dolaylı olarak kritik bir rol üstlenmektedir. Bu firmalar enerji denetimi gerçekleştirebilir ve bireylerin ve kuruluşların karbon ayak izlerini azaltabilecekleri yolların geliştirişmesini sağlar. Örneğin, elektrik için petrol ve doğal gaz dahil olmak üzere fosil yakıtların kullanımı günümüzde verimsiz olarak kabul edilmektedir. Çevresel danışmanlık firmaları, kuruluşları güneş ve jeotermal dahil olmak üzere yenilenebilir enerji formlarına geçişe yönlendirebilir.

Çevre Danışmanlık Hizmetlerimizde Neler Var?

Burseray Danışmanlık olarak firmalara birçok farklı çevresel konuda danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Şirketler, çevresel sürdürülebilirlik politikalarını geliştirmek için bizimle iletişime geçebilir. Burseray Danışmanlık kuruluşlara çevresel raporların hazırlanması ve çevresel uyumluluk amacıyla geliştirilmiş çeşitli ürün, hizmet, tesis ve arazi belgelendirme programları süreçlerinde de destek olmaktadır. Hizmet verdiğimiz temel çevresel danışmanlık programları şu şekildedir:

• Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporları

• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

• Yeşil Bina Belgelendirme Programları

• EPD (Environmental Product Declaration - Çevresel Ürün Beyanı) Belgesi Alınması

• EPA (Çevre Koruma Ajansı) Kaydının Yapılması

• EMAS (European Union Eco Management and Audit Scheme - Avrupa Birliği Eco Yönetim ve Denetim Programı) Denetimleri ve Sertifikasyon Süreçleri
Whatsapp
Bizimle İletişime Geçin