İş Sağlığı Güvenliği Danışmanlığı

İş Sağlığı Güvenliği Danışmanlığı


İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı hizmeti için merak ettiğiniz tüm bilgilere ve hizmetlere Burseray Danışmanlık aracılığı ile ulaşabilirsiniz. 6331 sayılı kanun gereği işverenlerin çalışanları ile alakalı olarak sağlık & güvenliklerinin sağlanması gerekir.

Bununla yükümlü olan iş verenlerin tamamı şirkette "Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmakla, yükümlüdürler.

(Madde 4)" Aynı zamanda işverenlerin risk değerlemesini yapması yada Burseray Danışmanlık gibi bu alanda profesyonel olan firmalardan yaptırması gerekir. Önleme ile alakalı, koruma ile alakalı, yangın durumlarında yapılması gerekenlerle alakalı vb.. bir çok durum ile alakalı işletmelerin tamamının acil durum planları hazırlanmalıdır.
İş kazalarının ardından personel sakat kalması, ölümlü kazalar son dönemlerde artmış ve bu durumlara karşın önlemenin sağlanması, farkındalığın yaratılması için bu hizmet genişletilmiştir. Uzmanlarımız ile Türkiye´nin her yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermekteyiz. İnsan sağlığına zararı olabilecek olan tüm koşulların incelenmesi ve firma faaliyetlerine göre korunması amaçlanan bu danışmanlık kapsamında işletmenin faaliyetleri sırasında karşısına çıkabilecek, bazı farklı nedenlerden dolayı personellerin veya insan sağlığının zararına olabilecek koşulları araştırmakta ve bunların korunması için gerekli adımlar atılmaktadır.

Genel anlamda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sıkça sorulan bazı sorulara sitemizden erişebilirsiniz. Ancak öncesinde bu içeriğimizi okumanızı ve ardından tüm sorular için uzmanlarımıza çekinmeden ulaşmanızı istiyoruz.

İş Sağlığı Güvenliği Danışmanlığı

Son dönemde gerçekleşen büyük çaplı iş kazaları, aslında iş güvenliği ve sağlığının ne kadar önemli bir konu olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor. İş kazaları sonunda ne yazık ki ölüm ya da ağır yaralanmalar söz konusu olabiliyor. Buna rağmen iş sağlığı güvenliği konusunda henüz tam anlamıyla toplumda bir farkındalık oluşturabilmiş değil. İş yerlerinin bu konuda daha ciddi ve daha planlı bir şekilde harekete geçmeleri gerekir.

İSG şeklinde karşımıza çıkan bu kavramın, çalışanları korumaya odaklı bir uygulama olduğu söylenebilir. Günümüzde kurumsal ilkelerin olmazsa olmazları arasında kendine yer bulan İSG, geniş çaplı biçimiyle kendine yer bulmalıdır. Bugün kanun ya da çeşitli yönetmelikler de bu önemli girişimi destekliyor. İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli aksiyonları zamanında almayan kurumlar, bunun olumsuz sonuçlarını maddi ve manevi anlamda görebiliyor.

İş Güvenliği ve Sağlığı Hakkında

İş güvenliği ve sağlığı, temel olarak çalışan kişilerin güvenliğini temin etmek, sağlıklı ya da güvenli şartlarda çalışmalarını desteklemek maksadıyla alınan her türlü tedbiri ifade eder. Gelişen teknolojiyle beraber her ne kadar insan yükü azaltılsa da neticede iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı es geçilmemesi gereken bir konudur. Bu alanda alınan her türlü tedbir ve önlem, iş yerlerinde çalışan personelleri çeşitli tehlikelerden, olası kazalardan korur. Güvenilir ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen her türlü aksiyon ve uygulanan bütün metotlar, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında değerlendirilir.

Kazaların Çoğu Önlenebilir

Günümüzde yapılan araştırmalar, iş kazalarının %98 civarında önlenebilir düzeyde oldu gerçeğini göstermektedir. Tabi bu önlemlerin belli bir organizasyon içinde, belli bir ekiple özel olarak yürütülmesi gerekir. İş yerlerinin İSG konusunu apayrı bir departman gibi ele almaları önemlidir. Özellikle de yüzlerce çalışanın aynı çatıda birleştiği işlerde bu durum daha da barizdir.

Tüm bu ekip çalışması, risk değerlendirme çalışmaları olarak adlandırılır. İş sağlığı güvenliği danışmanlığı sayesinde bütün bu süreçleri profesyonel bir çerçevede yürütmeniz mümkündür. Bu bağlamda Burseray Danışmanlık’ın profesyonel kadrosundan yararlanmak adına bizimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Burseray Danışmanlık, İGS konusunda size gerekli desteği sunacak ve gerekli düzenlemelerin oluşturulmasını sağlayacaktır.

İGS sürecinde aynı zamanda personellerin eğitimi de oldukça önemli bir noktayı oluşturur. Yönetmelik gereğince personelin uzman eğitmenler tarafından bilgilendirilmesi, kapsamlı bir eğitim programı oluşturulması, verimli sonuçlar yaratacaktır. Bunun yasal bir zorunluluk olduğu unutulmamalıdır. Eğitim Yönetmeliği içinde bu detaya net şekilde yer verilmiştir. Bilhassa tehlike potansiyelinin çok yüksek olduğu işlerde söz konusu eğitimler, tam anlamıyla hayat kurtarıcı olabilmektedir.

Burseray Danışmanlık olarak iş güvenliği ve sağlığı ile alakalı firma içerisindeki tüm süreci takip ediyor ve eş zamanlı olarak personellerinize, ürettiğiniz ürünler nedeniyle insan sağlığına zararlı olabilecek tüm koşulları önceden önlemek için gerekli adımları atıyoruz. Üretim sırasında yada hizmet sırasında karşılaşılabilecek olan hasarların, kazaların önüne geçmek için uzmanlarımız ile çalışmalar yapıyor ve tüm planları hazırlıyoruz. Güvenli bir iş ortamı için yetkililerimiz personellerinize gerekli eğitimleri verecek ve bilinçli bir personel kadrosuna sahip oalcaksınız. Burseray Danışmanlık´ta görevli olan iş güvenliği uzmanlarının bazı görevlerinden bahsetmek gerekirse; Rehberlik ve danışmanlık, Risk değerlendirmesi, Çalışma ortamı gözetimi, İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, İlgili birimlerle iş birliği gibi alanlardır.

İdari Para Cezaları Mümkün

İş sağlığı ve güvenliği sürecinde en kilit nokta bireylerin kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmesi olarak kabul edilir. Bu noktada büyük sanayi bölgelerinde yer alan firmalara dikkat çekmek gerekir. Firmaların güvenlik ve iş sağlığı uzmanları ile bir araya gelmeleri gerekir. İş yerindeki fiziki şartlar ya da çevresel koşullar da İSG’nin bir başka boyutunu ortaya koyar.

Bilhassa personelin iş esnasında maruz kaldığı hastalıkların önlenmesi noktasında iş verenlere çok ciddi görevler düşmektedir. Bilindiği gibi bazı hastalıklar meslek hastalığı sınıfına giriyor ve sadece o işle meşgul olan insanlar, bu hastalıklara maruz kalıyor. İş yeri hekimlerinin sağlık personellerinin, iş güvenliği uzmanlarının varlığı bu anlamda gerekli önlemler arasındadır.

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki sorumluluklarını eksik şekilde yerine getiren işletmeler 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre para cezasıyla karşı karşıya kalır. Profesyonellerle çalışmak, iş güvenliği ve sağlığını maksimum düzeye çıkartır. İşletmelere bu noktada verdiğimiz profesyonel danışmanlık ile oluşabilecek hataları, riskleri minimize ediyoruz. İnsan hatasından kaynaklı olan yaralanmaları, kazaları, ölümleri, sağlık sorunlarını ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri oluşturuyoruz.

Neler Yapıyoruz?

Burseray Danışmanlık, İş güvenliği ve sağlığı danışmanlığı kapsamında, yasal gerekliliklere uygunluğun analiz edilmesi, iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanının temini, uygunluk denetimlerinin gerçekleştirilmesi, risk analizleri, risk raporlamaları, sürece odaklı eğitimler, uygulamalar gibi başlıklarda destek verir.

Öte yandan İSG kurulunun oluşturulmasını sağlar, acil durum planlarını hazırlar, yöneticilere ve personele gerekli eğitimlerin verilmesine olanak tanır. Çeşitli uygulamalar sayesinde kapsamlı tatbikatlar gerçekleştirir. Neticede de iş sağlığı güvenliği danışmanlığı kapsamında belli periyotlarla kontrollerini gerçekleştirir.

Danışmanlık faaliyetleri kapsamında firmamızın sunduğu bu hizmet ve sitemizde yer alan diğer tüm hizmetler için teklif alabilirsiniz. Son dönemlerde gelişen teknoloji ve sanayi ile beraber birçok yeni faaliyet alanı firmalara açılmıştır. Firmaların üretimlerini yaparken veya hizmetleirni verirken daha verimli olabilmesi için İSG danışmanlık hizmeti alması gerekir. Yeterli önlemleri almak ve bu önlemler sayesinde çalışan personelin sağlığı, güvenliği alınması gerekir. Personel için veya işletme için karşılaşılabilecek olan tüm tehtidlerin önceden bilinmesi ve ortadan kaldırılması gerekir.

İş Sağlığı Güvenliği Danışmanlığı Hizmet Kapsamı

Burseray Danışmanlığın sizlere sunduğu ve sizler tarafından da en çok talep edilen danışmanlık hizmetleri arasında olan iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı öncelikli olarak işletmeniz için tecrübeli personellerin görevlendirilmesi yapılmaktadır. Bu alanda İş güvenliği hizmetleri ile alakalı sizlere A-B-C sınıfı iş güvenliği uzmanlarını görevlendiriyor ve işyeri hekimi için hizmet sunuyoruz. Firma için gerekli olan tüm detayların belirlenmesi ile beraber diğer sağlık personelleri Burseray Danışmanlık tarafından görevlendirilecek ve işletmenizin ön değerlenmesi yapılacaktır.

Bu değerlendirmelerin ardından işletmelerin risk değerlemeleri belirlenecek, acil durum planları hazırlanacak ve İSG kurulumları tamamlanması için ilk aşama kurum oluşturması sağlanacaktır. Firmanızın ihtiyacı olacak olan tüm dökümanları hazırlayacak ve danışmanlık hizmetimiz kapsamında sizlere sunacağız. İş sağlığı ve güvenliği oldukça önemlidir. Bu alanda vereceğimiz danışmanlık ile sizlere ve personellerinize eğitimler verilecektir. Kısa sürede tamamlanacak olan eğitimler sonrasında gerekli tatbikatların yapılması, firma üst konumundaki yetkililere raporların sunulması sağlanmaktadır.

Burseray Danışmanlık´tan alacağınız hizmetlerin tamamında olduğu gibi, bu alanda da alacağınız hizmetlerin tamamı yetkili, sertifikalı personellerimiz tarafından sunulacaktır.

Periyodik Denetim Planlarının Yapılması, Uygulanması ve Raporlanması, İSG ile alakalı gerekli ölçümlerin yapılması, periyodik kontrollerin yapılması ve daha nicesi için bize ulaşabilir ve en iyi tekliflerden yararlanabilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği danışmanlığı hizmetinde atılacak olan her adımın, her aşamanın bir açıklaması vardır. Nitekim bu hizmet Burseray Danışmanlık tarafından bilimsel dayanaklar baz alınarak verilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği tıp, psikoloji, sosyoloji, hukuk, ekonomi ve diğer bazı alanlardaki bilimsel dayanaklara göre belirlenmektedir. İşveren yönünden oldukça önemli olan bu detaylar kapsamında uygun fiyatlar ile sizlere hizmetlerimizi sunuyoruz.
Whatsapp
Bizimle İletişime Geçin